Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Джон Доу Джонс
Джон Доу Джонс
ВВП

За даними Мінекономіки, за січень-травень 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності становило 7,3%. Скорочення обсягів ВВП міністерство оцінює на рівні 5,9%.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

За даними Інтерфакс-Україна, експерти очікують, що НБУ погіршить прогноз зниження реального ВВП у другому кварталі з 5% до показника в діапазоні від 6% до 8,5%.За прогнозами «Райффайзен банку Аваль», річне падіння реального ВВП становитиме 6,3%.

МВФ погіршив квітневий прогноз спаду ВВП України у 2020 році з 7,7% до 8,2%.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Підприємства

Ділові очікування підприємств України

Згідно з дослідженням НБУ, бізнес суттєво погіршив оцінки щодо подальшого економічного зростання в Україні на тлі запроваджених протиепідемічних заходів. Бізнес очікує прискорення інфляції та посилення девальвації національної валюти.

Індекс ділових очікувань (ІДО) знизився до 90,8% (у І кварталі 2020 року – 110,5%), що є найнижчим значенням після I кварталу 2015 року. ІДО вперше з І кварталу 2016 року становив менше 100%, що свідчить про негативні економічні настрої серед підприємств.

Зниження ділової активності очікують підприємства всіх видів та напрямів діяльності, розмірів за кількістю працівників.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

У наступні 12 місяців бізнес очікує:

 • зменшення обсягів виробництва товарів та послуг;
 • зниження рівня ділової активності;
 • зменшення кількості працівників;
 • вища інфляція – зростання споживчих цін на 7,0% (у І кварталі – 5,1%);
 • посилення девальваційних процесів – середнє значення обмінного курсу гривні до долара США – 28,28 грн/дол. (у І кварталі – 26,01 грн/дол.).

Посилились очікування респондентів щодо потреби в позикових коштах найближчим часом. Одночасно підвищились оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів. Зменшилася частка респондентів, які планують брати банківські кредити. Підприємства, які планують брати банківські кредити, продовжують надавати перевагу національній валюті.

Основними чинниками, що стримують розвиток підприємств, є недостатній попит, брак обігових коштів, а також нестабільна політична ситуація.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Очікують зменшення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців майже 48% підприємств (середній показник по всіх видах діяльності підприємств).

Так, очікують зменшення виробництва:

 • переробна промисловість – 45,4% підприємств;
 • сільське, лісове та рибне господарства – 51,5% підприємств;
 • оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 53,7% підприємств.

Найпесимістичніші очікування підприємств щодо зменшення виробництва в таких областях:

 • Миколаївська – 68,8%;
 • Закарпатська – 63,6%;
 • Івано-Франківська – 62,5%;
 • Тернопільська – 60%.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

54,9% підприємств прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5% або знизиться, водночас кожен п’ятий респондент, який взяв участь в опитуванні, очікує інфляцію у межах 7,6-10,0%.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

26,5% підприємств вказують на погіршення поточного фінансового стану і лише 14,8% зазначають про покращення фінансового стану(середній показник по всіх видах діяльності підприємств).

Найгірші очікування у підприємств в галузі будівництва (ІДО – 85,1%, що порівняно з ІІ кварталом 2019 року на 48,7% менше).

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Підприємства всіх видів економічної діяльності також очікують зменшення інвестиційних видатків на своїх підприємствах у наступні 12 місяців.

Найнижчі очікування як щодо зростання інвестицій на виконання будівельних робіт, так і на машини, обладнання та інвентар – у підприємств сільського господарства.

26,3% підприємств планують скорочення працівників і лише 9,1% планують збільшення їх кількості. Найбільше налаштовані на проведення скорочення підприємства переробної промисловості – 32,6%.

Промислове виробництво у січнічервні 2020 року

(за даними Держкомстату)

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

У січні-червні 2020 року порівняно з січнем-червнем 2019 року індекс промислової продукції становив 91,7% – тобто падіння становило 8,3%.

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності та основними промисловими групами (відсотків)

Код за КВЕД-2010 Червень 2020 до Січень-червень 2020 до січня-червня 2019 Cічень-червень 2019 до січня-червня 2018
травня 2020 червня 2019
Промисловість B+C+D 104,1 94,4 91,7 101,3
за основними видами діяльності
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 102,5 95,1 93,7 102,9
з неї
добування кам’яного та бурого вугілля 05 151,7 87,3 76,0 105,0
добування сирої нафти та природного газу 06 95,7 97,5 97,4 104,2
добування металевих руд 07 102,5 95,2 94,1 101,5
Переробна промисловість С 105,6 93,8 90,4 101,8
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10-12 98,7 100,8 99,3 105,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 132,0 91,2 83,1 91,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 109,2 89,8 88,7 91,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 90,9 107,7 101,3 101,1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 110,1 101,1 107,8 105,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 87,7 93,1 104,5 108,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 113,0 96,5 89,6 107,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 107,5 96,1 85,8 103,4
Машинобудування 26-30 111,7 77,5 77,8 97,0
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 26 95,5 70,7 74,3 77,6
виробництво електричного устаткування 27 111,8 103,7 90,6 90,7
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 28 118,6 75,4 81,6 102,9
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 29, 30 108,4 69,5 69,2 99,7
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування 31-33 120,4 90,2 83,3 101,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 100,5 96,0 93,5 97,0
за основними промисловими групами
Товари проміжного споживання 107,4 96,0 91,1 100,9
Інвестиційні товари 110,8 73,9 75,6 98,7
Споживчі товари короткострокового використання 99,8 98,9 98,0 103,8
Споживчі товари тривалого використання 140,8 105,0 85,4 106,8
Енергія 100,3 96,5 94,1 100,7

Серед областей у січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року найгірші показники у:

 • Чернівецької – 78,3% (-21,7%);
 • Луганської – 80,3% (-19,7%);
 • Закарпатської – 80,8% (-19,2%);
 • Дніпропетровської – 82,4%(-17,6).
Ринок праці

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2020 року – 517,7 тис. осіб.

Найбільше безробітних у Дніпропетровський області (42,7 тис. осіб)

Кількість вакансій на кінець червня 2020 року – 57,9 тис.

Водночас проблему заборгованості із заробітних плат влада так і не вирішила.

Поточні тенденції в економіці (станом на 23 липня)

Так, найбільший показник заборгованості був у листопаді 2019 – 3,4 млрд грн, а у червні цього року розмір заборгованості склав 3,14 млрд грн, це найбільший розмір заборгованості за цей рік.

Найбільша заборгованість по заробітній платі у промисловій галузі, яка у червні склала 2,3 млрд грн.

Виконання Держбюджету за доходами

Надходження до Держбюджету в липні
(станом на 22.07.2020)

Надходження до загального фонду склали 30,7 млрд грн (61,5% від плану), що порівняно з аналогічним періодом 2019 року менше на 20,3% (– 7,8 млрд грн).

Надходження від фіскальних органів:

 • надходження від податкової служби склали 11,2 млрд грн (50,9% від плану), що порівняно з аналогічним періодом 2019 року менше на 36% (-6,3 млрд грн);
 • надходження від митної служби склали 17,46 млрд грн (68,4% від плану), що порівняно з аналогічним періодом 2019 року менше на 10,3% (-2 млрд грн).

ПДВ у червні цього року відшкодовано на 2,1 млрд грн.

Загалом надходження від фіскальних органів у вказаний період становили 28,7 млрд грн (60,3% від плану), що менше на 22,5% (-8,3 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

План за вказаний період виконано на 61,2%, до держбюджету надійшло 37,8 млрд грн, що менше на 6,7 млрд грн або на 15,1% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Виконання плану надходжень за січень-липень 2020 року

План за січень-липень виконано на 90,3%. До Держбюджету надійшло 557,2 млрд грн, що більше на 5,8 млрд грн або на 1,1% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Поділитися:
Share

Усі відео