Щодо нової редакції Загальновійськових Статутів ЗС України. Частина 4

Михайло Забродський
Михайло Забродський

Готовий продовжити розмову про роботу над проектом нової редакції Статуту внутрішньої служби ЗС України.

Мова, як обіцяв, про п’ять принципів, які планується покласти в основу військової служби. Як зазначають читачі, повернення до попереднього неприпустиме. Принципи військової служби – це нове поняття для наших Збройних Сил, яке має саме запобігати таким неконструктивним спробам. Для формування основ військової служби пропонуються принципи:

Вірності,
Професіоналізму,
Єдності,
Відповідальності,
Неупередженості.Розглянемо коротко кожний з них…

Щодо нової редакції Загальновійськових Статутів ЗС України. Частина 4

Принцип вірності військовослужбовців включає в себе повагу до демократичних цінностей, української культури, історії, мови та державних символів; персональну відданість кожного військовослужбовця військовій службі, військовим традиціям держави та бойовим традиціям військової частини (підрозділу); здатність гідно і стійко витримувати всі умови військової служби; готовність до самопожертви заради захисту свободи, незалежності та національних інтересів України.

Принцип професіоналізму полягає у постійному вдосконаленні кожним військовослужбовцем власних професійних знань, умінь, навичок відповідно до визначених стандартів; впроваджені ефективної кадрової політики з урахуванням потенціалу, рівня підготовки та службового досвіду військовослужбовців при прийнятті кадрових рішень; розвитку військового лідерства, спрямованого на згуртування військового колективу, забезпечення командної роботи та мотивацію військовослужбовців до професійного розвитку.

Принцип єдності полягає у об’єднанні зусиль ЗС України і народу України з метою забезпечення захисту держави від потенційних і реальних загроз; здійсненні демократичного цивільного контролю над сектором безпеки та оборони; підвищенні престижу Збройних Сил та військової служби в суспільстві; активізації процесів досягнення Збройними Силами відповідності критеріям членства в НАТО; інтеграції зусиль військового і цивільного персоналу Збройних Сил для ефективного виконання поставлених завдань.

Принцип відповідальності військовослужбовців ґрунтується на засадах єдиноначальності та доброчесності у взаємовідносинах між командирами (начальниками) і підлеглими. Він полягає у наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладанні на нього персональної відповідальності перед державою за належну та ефективну підготовку і виконання військовою частиною (підрозділом) завдань за призначенням; особистій відповідальності кожного військовослужбовця (незалежно від його посади та військового звання) за доброчесне виконання покладених на нього обов’язків військової служби.

Принцип неупередженості військовослужбовців розуміє під собою повагу до честі і гідності кожного військовослужбовця; толерантне і доброзичливе ставлення до інших військовослужбовців і цивільного персоналу; вимогливість до себе і інших щодо доброчесного виконання обов’язків військової служби та об’єктивній оцінці результатів; не зловживання службовим положенням та привілеями; дотримання принципу гендерної рівності.

На наш погляд цими декількома, простими на перший погляд, поняттями охоплюються майже всі сторони армійського укладу і порядку виконання завдань. Такі п’ять основних положень маюсь стати основою для введення в дію будь яких положень і правил та, одночасно, чіткими межами, переходити які буде заборонено законом.

 

Поділитися:
Share

Усі відео