Про судову реформу

  • Посилюється відповідальність суддів, детально регулюються підстави для їх притягнення до відповідальності;
  • визначаються санкції пропорційні порушенням;

  • обмежується суддівський імунітет виключно функцією здійснення правосуддя;
  • в разі дій, не пов’язаних з функцією здійснення правосуддя, суддя дорівнюється до звичайного громадянина;
  • створюється новий Верховний суд з новими функціями, новою структурою та новим складом. Судді цього суду будуть набрані за конкурсом, в якому зможуть взяти участь як діючі судді так і адвокати та науковці в області права;
  • новий Верховний суд здобуде касаційну функцію і функцію забезпечення постійності та єдності судової практики;
  • встановлюється чітке розмежування повноважень між органами суддівського самоврядування. Дисциплінарну функцію буде здійснювати Вища рада правосуддя, кваліфікаційну – Вища кваліфікаційна комісія суддів;
  • для суддів, що пройдуть кваліфікаційну оцінку передбачене суттєве збільшення розмірів суддівського винагородження;
  • передбачений контроль громадськості за Громадською радою добропорядності кваліфікаційної комісії суддів, яка здійснює контроль над оцінкою та процедурами конкурсів на суддівські посади;
  • впроваджується низка обов’язкових декларацій про майновий стан, сімейні зв’язки та добропорядність судді.

І все це прийнято ЩОЙНО!


Я знаю, що зараз мене звинуватять у вилизуванні, але з прийняттям законопроекту №4734 про судоустрій і статус суддів можна сміливо вітати дядька Петра особисто.

Хтось пригадує, що ще тиждень тому для закону не було голосів? Хтось розуміє скільки треба було спілкуватися, дискутувати, умовляти, переконувати…

Титанічна праця. Та чи хто помітить?

Автор