У червні пожвавився притік вкладів населення до банківської системи України

У червні банки активізували залучення вкладів населення. Про таку динаміку свідчать попередні дані “Грошово-кредитної статистики” за червень 2018 року. Залишки гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за червень зросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 1,1% до 8,5 млрд дол. США. Активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат та подальше зростання приватних переказів з-за кордону. Крім того, припливу коштів у національній валюті сприяло збереження значної різниці в дохідностях депозитів у національній та іноземній валютах на тлі практично незмінного курсу національної валюти до долара США.

Натомість, залишки депозитів юридичних осіб у платоспроможних банках за місяць скоротилися. Це відбулося як за гривневими вкладами (на 5,6% до 243,8 млрд грн), так і коштами у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – на 1,3% до 5,1 млрд дол. США. Така динаміка головним чином зумовлена плановими перерахуваннями господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до Державного бюджету.

Таким чином загальний портфель гривневих депозитів у червні практично не змінився і залишився на рівні 506,7 млрд грн

Кредитний портфель банків у національній валюті у червні скоротився на 1,4% до 584,9 млрд грн

 Це відбулося через зниження залишків гривневих кредитів бізнесу (на 1,8% до 468,2 млрд грн), оскільки портфель кредитів фізичних осіб залишився майже на рівні попереднього місяця (116,7 млрд грн).

Більшість процентних ставок банків у червні залишилася практично на рівні попереднього місяця

Збереження конкуренції банків за корпоративних клієнтів зумовило незначне підвищення процентних ставок за депозитами бізнесу у національній валюті ‒ на 0,2 в. п. до 11,6% річних. Вартість гривневих кредитів юридичних осіб зросла на 0,1 в. п до 17,1% річних, що відображало збільшення кредитного попиту, зокрема на обігові цілі підприємств.

Вартість гривневих вкладів населення фактично залишалась на рівні попереднього місяця (10,8% річних) з огляду на стійкий приплив коштів населення. Натомість ставки за кредитами фізичних осіб зросли на 0,6%, що зумовлено підвищенням стандартів кредитування великими банками за позиками більше одного року. Водночас це компенсувалося зниженням вартості короткострокових позик.

Детальніше про основні тенденції грошово-кредитного ринку у червні 2018 року читайте наприкінці місяця у “Макроекономічному та монетарному огляді” (липень 2018).

Джерело

Автор