Звернення Національної академії наук України до міжнародної спільноти

Антон Сененко

Важливе офіційне звернення Національної академії наук України до міжнародної спільноти.

Власне, з кожним днем стає все більше заяв від українських державних і громадських організацій щодо теракту, який вчинила росія на Каховській греблі.

Кожна з них – коротка, по суті, з англійським перекладом – б’є в одну точку: запобігти чи припинити спекуляції на міжнародній арені по темі “дамба втомилася” або “росіяни підірвали, але аж так не хотіли”.

Хотіли.

НАН України цілком слушно наводить взаємозв’язок між греблею та загрозою Запорізькій атомній станції, чітко вказуючи, що ядерний шантаж для росії – то не вперше:

“… Російська Федерація вже неодноразово вдавалася до актів ядерного тероризму, захопивши й обстрілюючи ядерні об’єкти на Чорнобильській і Запорізькій атомних електростанціях, бомбардуючи дослідницьку ядерну установку «Джерело нейтронів» у Харкові. Ядерний шантаж став домінуючою складовою зовнішньої політики Росії”.

Загалом, якщо хтось десь почне Вам розповідати про “не все так однозначно” – кидайте їм цей текст звернення.

Англійська там теж є.

Лють має бути холодною.

Майте гарний день.


Звернення Національної академії наук України до міжнародної спільноти
(Appeal of the National Academy of Sciences of Ukraine to the international community)

В ніч на 6 червня 2023 року російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, підірвавши греблю Каховської ГЕС. Цим самим Росія як агресор спричинила колосальну техногенну катастрофу, екологічні, соціальні й економічні наслідки якої можуть стати безпрецедентними. Вже зараз можна стверджувати, що умисне руйнування греблі гідроелектростанції є актом екоциду, який зачепить не тільки південь України, але й цілий Чорноморський регіон.

Цей злочин співмірний із застосуванням зброї масового знищення і дає сигнал всьому міжнародному співтовариству, що Російська Федерація продовжує йти шляхом масштабних військових злочинів. І наступною ціллю може стати Запорізька атомна електростанція. Підрив греблі Каховської ГЕС вже зараз може поставити під загрозу ядерну безпеку ЗАЕС, оскільки системи охолодження атомної електростанції забезпечуються дніпровською водою, та несе серйозну загрозу радіаційної аварії для мільйонів людей в Україні й світі. Це при тому, що Російська Федерація вже неодноразово вдавалася до актів ядерного тероризму, захопивши й обстрілюючи ядерні об’єкти на Чорнобильській і Запорізькій атомних електростанціях, бомбардуючи дослідницьку ядерну установку «Джерело нейтронів» у Харкові. Ядерний шантаж став домінуючою складовою зовнішньої політики Росії.

Національна академія наук України рішуче засуджує кричущі злочини Російської Федерації і закликає міжнародну спільноту, всі держави-члени ООН і передусім постійних членів Ради Безпеки ООН категорично засудити терористичні дії Росії на Каховській ГЕС та порушення Женевських конвенцій, і вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити агресора, захистити об’єкти критичної інфраструктури, передусім атомні станції, притягнути винних до відповідальності і унеможливити вчинення подібного варварства у майбутньому.

Російські злочинці показали на що здатні, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф ХХІ століття. Своїми варварськими діями Росія порушила основні принципи та ідеї, які цивілізований світ розробляв десятиліттями і закріплював у низці міжнародних угод. Саме тому людство не може байдуже спостерігати за подібними злочинами і реакція має бути планетарною. Зупинити агресора можна не висловленням глибокого занепокоєння, а лише реальними спільними зусиллями всього цивілізованого світу. Пасивність міжнародного співтовариства дозволяє Росії іти на нові масштабні злочини, вимагаючи наступних поступок.

* * *

On the night of June 6, 2023, the Russian occupation troops committed another war crime by blowing up the dam of the Kakhovska Hydroelectric Power Plant. Thus, Russia, as an aggressor, has caused a colossal man-made disaster, the ecological, social and economic consequences of which may become unprecedented. It can already be argued that the deliberate destruction of the hydroelectric dam is an act of ecocide that will affect not only the South of Ukraine, but also the entire Black Sea region.

This crime is commensurate with the use of weapons of mass destruction and sends a signal to the entire international community that the Russian Federation continues to follow the path of large-scale war crimes. And the next target may be the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Undermining the dam of the Kakhovska HPP can already jeopardize the nuclear safety of ZNPP, since the cooling systems of the nuclear power plant are supplied with Dnipro water, and poses a serious threat of a radiation accident for millions of people in Ukraine and the world. This is despite the fact that the Russian Federation has more than once resorted to acts of nuclear terrorism, seizing and shelling nuclear facilities at the Chornobyl and Zaporizhzhia Nuclear Power Plants, bombarding the research nuclear installation “Source of Neutrons” in Kharkiv. Nuclear blackmail has become a dominant component of Russia’s foreign policy.

The National Academy of Sciences of Ukraine strongly condemns the egregious crimes of the Russian Federation and calls on the international community, all UN member states and, above all, the permanent members of the UN Security Council to categorically condemn Russia’s terrorist actions at the Kakhovska Hydroelectric Power Plant and violations of the Geneva Conventions, and take all possible measures to stop the aggressor, protect critical infrastructure facilities, primarily nuclear power plants, bring the perpetrators to justice and make it impossible to commit such barbarism in the future.

Russian criminals have shown what they are capable of by creating one of the largest man-made disasters of the 21st century. With its barbaric actions, Russia has violated the main principles and ideas that the civilized world has been developing for decades and enshrined in a number of international agreements. That is why humanity cannot indifferently observe such crimes and the reaction must be planetary. An aggressor can be stopped not by an expression of deep concern, but only by real joint efforts of the entire civilized world. The passivity of the international community allows Russia to commit new large-scale crimes, demanding further concessions.