Тоомас Хендрік Ільвес: Звернення до російської опозиції

Експрезидент Естонії (2006-2016) Тоомас Гендрік Ільвес 22 листопада опублікував у Twitter тред із 14 “піар-порадами” для російських лібералів.

Оригінал Тоомас Хендрік Ільвес
Переклад українською Jaanika Merilo
Переклад російською Аркадій Бабченко (див. нижче)


1. Перестаньте бути такими самозакоханими. Не кажіть про «план Маршалла» для Росії, коли ті, хто повинен буде його фінансувати, щодня читають про нові звірства в Україні.

2. Не називайте західних людей нацистами за те, що вони не хочуть, щоби росіяни їздили до їхніх країн. Ми бачили занадто багато поганої поведінки (з боку росіян у Європі), нападок і навіть насильства по відношенню до українських біженців і графіті “Z” на стінах тисячолітніх соборів, щоб це терпіти.

3. Не погрожуйте нам сценаріями жахливих бід у разі відмови допомогти вам фінансово. Це називається шантаж. Нікому не подобається, коли у нього вимагають гроші.

4. Проявіть трохи відповідальності та розкаяння за злочини Росії. «Это были не мы» не працює, коли всі ми знаємо, що ліберал №1 називав грузин «гризунами» і виправдовував анексію Криму.

5. Засуджуйте війну проти України. (Завжди і кожного разу, коли ви щось пишете або говорите).

6. Засудіть багатовікове насильство, імперіалізм і колонізацію сусідів Росії та заявіть, що розумієте, що історія накладає особливі зобов’язання на будь-яку майбутню Росію.

7. Стверджуйте знову і знову, поки самі не почнете в це вірити, що Росія як країна не має жодних особливих прав.

8. Що ваша “культура”, хоч би якою великою вона була колись, не може слугувати вам індульгенцією і не дає вам ніяких особливих привілеїв (копія повідомлення – урядам Німеччини і Франції).

9. Не згадуйте переконливо спростовану теорію зі шкільного підручника про те, що Версальський договір привів до Гітлера. Це були німецькі піар-хитрощі. Сам її автор, Кейнс, пізніше шкодував, що відстоював цю позицію.

10. Зрозумійте, що ваш шлях до сім’ї цивілізованих країн, до яких ставляться серйозно, буде довгим і тернистим. Він уважно відстежуватиметься і, можливо, найпильнішим чином саме тими, кого ви найбільше пригнічували.

11. Зрозумійте, що у світі є ціла низка країн, більших за Росію, які ніколи не чинили таких жахливих злочинів, які росіяни вчинили проти своїх сусідів. Ці країни більше заслуговують на увагу і допомогу, ніж ви.

12. *Ніколи*, і я маю на увазі *ніколи*, не скигліть: «Але росіяни постраждали більше за всіх». Те, що ви робите або зробили з собою — це ваша справа. Те, що ви зробили з усіма іншими: від японців, усюди вздовж ваших кордонів, і до Фінляндії, — є нашим. Хочете ви цього чи ні, але ті, хто не стикався з вашими злочинами, зрештою матимуть менше голосу, ніж ті, хто стикався.

13. Усвідомте також це до того, як можна буде обговорювати будь-який «план Маршалла».

13A. Україну потрібно відбудувати. Ви повинні будете взяти участь у цих зусиллях, не маючи права голосу,
13В. Ви повинні будете брати активну участь у затриманні та доставці за кордон для суду тисяч ваших військових злочинців – від дрібних до найвищих. І ця робота відбуватиметься за безпосередньої участі українських слідчих і поліції. На вашій землі та у ваших архівах.

14. Так чи інакше, все вищезгадане має бути виконано, якщо ви хочете отримати “план Маршалла”.

Настав час поглянути на факти – це жорстка, холодна розмова про відповідальність, як її розуміємо ми – ті, кому доведеться платити за будь-який “план”.

Якщо вам це не подобається, завжди є альтернативний післявоєнний американський план, який Рузвельт наклав вето, відомий як “План Моргентау”*. Поцікавтеся, що це таке”.

_______________________
* «План Моргентау» передбачав розчленування Німеччини, перехід важливих промислових районів під міжнародний контроль, ліквідацію важкої промисловості, демілітаризацію та перетворення Німеччини на аграрну країну (Wikipedia).


Переклад російською

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес 22 ноября опубликовал в Twitter тред с 14 «пиар-советами» для российских либералов:

1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о «плане Маршалла» для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.

2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения, нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с “Z” на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.

3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.

4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. «Это были не мы» не работает, когда все мы знаем, что либерал №1 называл грузин «грызунами» и оправдывал аннексию Крыма.

5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите).

6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.

7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.

8. Что ваша «культура», какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения — правительствам Германии и Франции).

9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор (экономист Джон Кейнс) позже сожалел, что отстаивал эту позицию.

10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом, именно теми, кого вы больше всех угнетали.

11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран крупнее России, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.

12. Никогда — слышите, никогда — не нойте: «Но русские пострадали больше всех». Что вы причиняете или причинили сами себе — ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, — касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.

13. Осознайте, что прежде, чем может обсуждаться какой-либо «план Маршалла» (для России):

13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса.
13B. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти при непосредственном участии украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.

14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить «план Маршалла».

На фото: На фото: Тоомас Ильвес на учениях Кайтселиит с модернизированным немецко-фашистким пулемётом времен Второй мировой MG-42 после распятия русского мальчика на здании Рийгикогу.

Автори