Національний банк оновив макроекономічні прогнози на 2017-2019 роки

У 2017-2019 роках споживча інфляція знижуватиметься до цільових показників, однак цей процес буде тривалішим, ніж прогнозувалося раніше. Про це йдеться в щоквартальному «Інфляційному звіті» за жовтень 2017 року.

До кінця 2017 року інфляція уповільниться до 12.2% (попередній прогноз – 9.1%). У третьому кварталі 2018 року вона наблизиться до центральної точки цільового діапазону, а на кінець року становитиме 7.3% (попередній прогноз – 6.0%). Прогноз на 2019 лишився на рівні 5.0%.

Перегляд прогнозу на 2017-2018 роки пов’язаний з прискоренням інфляції впродовж останніх місяців, а також появою нових проінфляційних факторів, як-то більш активне відновлення споживчого попиту, стрімке збільшення пенсійних виплат з ІV кварталу 2017 року, заплановане підвищення мінімальної заробітної плати та акцизів на тютюнові вироби на початку 2018 року тощо.

Інфляції буде знижуватися з поточного рівня внаслідок поступового вичерпання впливу цьогорічного різкого підвищення цін на продовольчі товари та помірної волатильності обмінного курсу гривні на прогнозному горизонті. Відповідно, уповільнюватимуться як темпи зростання цін на сирі продовольчі товари, так і базова інфляція, яка відчутно від них залежить. Загалом, фундаментальний інфляційний тиск на прогнозному горизонті залишатиметься стриманим.

Також уповільненню інфляції сприятиме досить жорстка монетарна політика. Останнє рішення Правління Національного банку підвищити облікову ставку до 13.5% річних було спрямоване саме на те, щоб не допустити суттєво відхилення інфляції від цільового рівня на прогнозному горизонті з урахуванням впливу наведених вище факторів. Крім того, до уваги бралися можливі ризики прогнозу – продовження дії факторів пропозиції, які зумовлювали подорожчання сирих продуктів харчування цього року, подальше пожвавлення споживання на тлі підвищення соціальних стандартів, а також більш тривала затримка із надходженням зовнішнього офіційного фінансування за програмою співпраці з МВФ.

Економіка України зросте у 2017 році більш суттєво, ніж очікувалося.

Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2017 році з 1.6% до 2.2%. Це пов’язано із сприятливою дією як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що відображалося в кращих результатах економічної активності більшості галузей в другому-третьому кварталах цього року, ніж очікувалось раніше.

У 2018 – 2019 роках зростання ВВП прискориться до 3.2% та 3.5% відповідно. Приватне споживання залишиться основним рушієм економічного зростання в ці роки завдяки підвищенню заробітних плат та пенсій, поліпшенню споживчих настроїв населення та активізації споживчого кредитування. У поточному році прогнозується зростання приватного споживання на 6%, у подальшому – на рівні 4%.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2017 – 2019 роках збережеться на рівні близько 4 млрд. дол. США. Сприятливі умови торгівлі, підвищення продуктивності в аграрному секторі, а також зростання в країнах, які є основними торговельними партнерами України, зумовлять зростання вітчизняного експорту. Зокрема, після суттєвого зростання цін на чорні метали у 2017 році вони залишатимуться високими у 2018 – 2019 роках. Поволі зростатимуть світові ціни на зернові на тлі скорочення обсягів виробництва в умовах сталих обсягів споживання.

Однак підвищення внутрішнього споживчого і інвестиційного попиту, а також потреба в зовнішніх джерелах поставок енергоресурсів і надалі будуть стимулювати зростання імпорту.

Також очікується збільшення репатріації дивідендів у 2017 році (на 0.9 млрд. дол. США порівняно з попереднім роком) у результаті поліпшення фінансових результатів підприємств з іноземних капіталом та пом’якшення адміністративних обмежень на виплату іноземним інвесторам дивідендів. Очікується, що у 2018‑2019 роках тенденція до збільшення виплат за нарахованими дивідендами збережеться.

Дефіцит поточного рахунку повністю покриватиметься надходженнями за фінансовим рахунком, що забезпечить подальше нарощування міжнародних резервів. У 2017 році надходження капіталу забезпечуватиметься насамперед скороченням готівкової валюти поза банками.

Проте на тлі поліпшення інвестиційного клімату збільшуватимуться надходження прямих іноземних інвестицій у реальний сектор. У 2017 році надходження ПІІ очікуються в розмірі 2.1 млрд. дол. США, з них у реальний сектор буде спрямовано 1.1 млрд. дол. США. У 2018‑2019 роках очікується продовження зростання таких надходжень до 3 млрд. дол. США. Кім того, поступово буде відновлюватися приплив боргового капіталу до приватного сектору.

На додаток, після успішного повернення Уряду на зовнішні ринки капіталу у 2017 році, очікується продовження розміщень суверенних єврооблігацій і у наступні роки (по 1.5 млрд. дол. США у 2018 та 2019 роках). Це дасть змогу рефінансувати частину зовнішнього державного боргу, пік виплат за яким припадає на 2019 рік.

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом також сприятиме нарощенню міжнародних резервів. Національний банк очікує на надходження наступного траншу за програмою розширеного фінансування EFF у І кварталі 2018 року. Загалом протягом наступного року від МВФ надійде 3.5 млрд. дол. США, за прогнозами НБУ. Це також уможливить отримання кредиту від Світового банку на суму 0.5 млрд. дол. США.

Разом із профіцитом зведеного платіжного балансу це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 22.2 млрд. дол. США (або 4.2 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року. В свою чергу, у 2019 році значні виплати за державним боргом призведуть до зниження резервів до 21.1 млрд. дол. США (або 3.9 місяця імпорту майбутнього періоду) станом на кінець року.

 “Інфляційний звіт” відображає бачення Національного банку щодо поточного та майбутнього стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку, що є основою рішень з монетарної політики. Національний банк України публікує звіт щокварталу, починаючи з квітня 2015 року.

Джерело

Автори