У Міністерстві оборони України триває робота щодо удосконалення законодавства з питань виплати одноразової грошової допомоги

Протягом 2015 – 2016 років значно зросла кількість судових справ, предметом спору в яких є призначення одноразової грошової допомоги громадянам, які проходили строкову військову службу в країнах, де велись бойові дії, з 1981 по 1989 роках. На розгляді судів перебуває 622 адміністративні справи зобов’язального характеру цієї категорії, по яким винесено 223 судових рішення.

У зв’язку з цим у Міністерстві оборони України триває робота із захисту інтересів держави та удосконалення законодавства з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які призвані на збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі – одноразової грошової допомоги).

На підставі пропозицій Міністерства оборони України у грудні 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України, а Урядом України прийнято постанову від 18.05.2017 р. № 335 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якими внесено відповідні зміни до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 (застосовуються з 01.01.2017).

Зокрема, передбачено порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям строкової військової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження строкової військової служби, цих зборів, служби у військовому резерві.

У разі повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її виникнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється (абзац другий пункту 8 Порядку).

Зміни у грошовому забезпеченні, які відбулися вже після звільнення особи з військової служби до моменту встановлення їй інвалідності при обчисленні одноразової грошової допомоги не враховуються, оскільки розмір грошового забезпечення визначається на день звільнення, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія), одноразових додаткових видів грошового забезпечення. Таку ж правову позицію висловив Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 02 листопада 2016 року по справі № К/800/54334/15 при розгляді аналогічного спору.

Робота щодо удосконалення законодавства та захисту інтересів Міністерства оборони України триває.

Джерело