НБУ уточнив порядок готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період

Національний банк України уточнив порядок організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Для цього 05 травня 2018 року Правління Національного банку прийняло постанову № 51 “Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період”.

Підставою для її розроблення стала потреба вдосконалити вимоги щодо організації готівкового обігу і ведення касових операцій у банківській системі в особливий період з огляду на:

  • соціально-політичну ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні,
  • суттєві структурні зміни, що відбулися у Національному банку України,
  • прийняття ряду нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку, норми яких потребували урахування у нормативно-правовому акті Національного банку.

Зокрема, у зв’язку із централізацією та виключенням зі структури Національного банку територіальних управлінь, постанова № 51 унормовує дії представників Національного банку в регіонах в особливий період, а також порядок роботи в цей період відділів (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу в регіонах.

Крім того, прийнятий нормативно-правовий документ урегульовує порядок роботи з готівкою уповноважених та залучених банків в особливий період.

Постанова № 51 розроблена на заміну низки застарілих нормативно-правових актів, і отже, визнає такими, що втратили чинність:

  1. постанову Правління Національного банку від 12 лютого 2004 року № 46 “Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2004 року за № 257/8856;
  2. постанову Правління Національного банку від 18 травня 2007 року № 189 “Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 555/13822;
  3. постанову Правління Національного банку від 03 березня 2015 року № 157 “Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період”.

Постанова № 51 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, – 11 травня 2018 року.

Джерело