Щодо відмови у призначенні житлової субсидії у разі наявності заборгованості з оплати ЖК-послуг (документ)

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходить велика кількість звернень громадян щодо відмови органів соціального захисту населення у призначенні житлової субсидії у разі наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Зазначена проблема виникла після внесення постановами Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 та від 13.09.2017 №735 змін до пунктів 14, 20 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (далі − Положення), які визначають порядок дій органів соціального захисту стосовно призначення/припинення призначеної субсидії у випадках отримання від підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про наявність заборгованості з оплати відповідних послуг.

На практиці органами соціального захисту населення зазначені норми тлумачилися по-різному, у переважній кількості випадків людям відмовлялося у призначенні житлової субсидії (припинялася раніше призначена субсидія) у разі наявності інформації про факт існування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. При цьому досить часто заборгованість мала місце за попередні роки і навіть поза межами позовної давності (3 роки).

Вбачаючи порушення прав громадян на отримання житлової субсидії внаслідок неналежного застосування органами соціального захисту населення зазначених норм пунктів 14 та 20 Положення та необхідність вироблення для цього єдиних підходів, відповідні звернення стосовно проблемних питань застосування цих норм були направлені Уповноваженим з прав людини до Міністерства соціальної політики України. У зверненнях, серед іншого, Міністерству пропонувалося надати методичні рекомендації органам соціального захисту населення щодо застосування вимог законодавства про призначення субсидії у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

У відповідь на ці звернення Мінсоцполітики України надало позицію щодо застосування вищезгаданих норм Положення. Одночасно Міністерством були надані окремі роз’яснення й структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На переконання Уповноваженого з прав людини, запропоновані Міністерством підходи до застосування вищезгаданих норм Положення дозволять громадянам у більшості випадків уникнути відмови у призначенні субсидії/припинення раніше призначеної субсидії з підстав наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Слід звернути увагу на основні з них:

1. Інформація від організацій – надавачів послуг про заборгованість береться до уваги лише у випадку її автоматичного (без звернення особи) призначення на наступний період, а також при припиненні раніше призначеної субсидії. При призначенні ж субсидії вперше чи за новим зверненням та при розрахунку субсидії на опалювальний сезон наявність заборгованості не враховується.

2. При розгляді питання автоматичного (без звернення особи) призначення субсидії на наступний період враховується інформація про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, на які призначена субсидія, незалежно від часу її виникнення. Припинення ж раніше призначеної субсидії за відповідним поданням підприємств – надавачів послуг є можливим у разі несплати вартості фактично спожитих послуг з урахуванням субсидії у період її призначення.

3. При призначенні субсидії на наступний строк у разі отримання інформації від організацій – надавачів житлово-комунальних послуг про прострочену понад два місяці заборгованість хоча б з однієї послуги, субсидія на наступний строк не призначається на всі послуги.

У разі отримання подання від організацій – надавачів житлово-комунальних послуг про несплату вартості хоча б однієї послуги (у разі несплати вартості фактично спожитих послуг з урахуванням субсидії у період її призначення), надання раніше призначеної субсидії також припиняється на всі послуги.

Водночас інформація від організацій – надавачів послуг про заборгованість береться до уваги лише щодо послуг, зазначених у заяві про призначення субсидії. Відтак питання щодо непризначення субсидії на одну із послуг (за якою є заборгованість) може вирішуватись громадянином шляхом подання нової заяви, в якій відповідна послуга не зазначатиметься.

Окремо слід звернути увагу, що облік заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій – надавачів житлово-комунальних послуг. Саме вони відповідно до вимог Положення надають до органів соціального захисту населення відомості про суму заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. З огляду на наведені підходи до застосування вимог пунктів 14 та 20 Положення ці підприємства, на переконання Уповноваженого з прав людини, мають надавати до органів соціального захисту населення інформацію про наявність заборгованості із зазначенням періоду, за який вона утворилася, у т.ч. й щодо несплати вартості фактично спожитих послуг з урахуванням субсидії у період її призначення.

Разом із тим Уповноважений з прав людини переконана у необхідності запровадження на законодавчому рівні єдиних підходів до вирішення питання призначення субсидії у разі наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. З цією метою уповноваженим центральним органам виконавчої влади будуть внесені відповідні пропозиції.

 

 

 

 

Джерело

Автор