До уваги військовослужбовців строкової військової служби, чиї права були порушені роботодавцем

Військовослужбовці, які на час призову на строкову військову службу після 11 червня 2015 року були працевлаштовані за трудовим договором, мають право на збереження за собою місця роботи, посади і середнього заробітку.

Якщо роботодавець не зберіг за своїм працівником, призваним на строкову військову службу на час його призову, місце роботи, посаду і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців (ФОП), в такому випадку особа, проти якої було вчинено таке правопорушення, має право оскаржити таке рішення до комісій по трудових спорах або в судовому порядку.

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 3-місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити.

Водночас, працівник також може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду так само в 3-місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. А у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Повідомляємо, що з урахуванням внесених законами України змін у законодавство з питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду, з 11.06.2015 на законодавчому рівні врегульовано право на оскарження рішень роботодавця в разі порушення ним гарантованого права щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку. З цих питань існує чинна судова практика судів України (рішення ухвалені на користь колишніх військовослужбовців за їх позовами), а саме, справи № 161/11013/16-ц, № 691/1115/16-ц, електронна адреса на судові рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень України:
рішення суду першої інстанції;
рішення суду апеляційної інстанції;
рішення суду першої інстанції;
рішення суду апеляційної інстанції.

Довідково: Право військовослужбовців, які були призвані на строкову військову службу після 11.06.2015 року і були працевлаштовані за трудовим договором, на збереження за собою місця роботи, посади і середнього заробітку передбачено:
1) статтею 43 Конституції України;
2) частиною другою статті 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;
3) частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України;
4) статтею 27 Закону України «Про оплату праці»;
5) постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Джерело

Автор