Уряд ухвалив розпорядження щодо реалізації Стратегії розвитку системи протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму до 2020 року

Сьогодні, 30 серпня, за поданням Міністерства фінансів Уряд схвалив розпорядження «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», яким затверджено план заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії.

Для того, щоб підвищити ефективність дій щодо реалізації державної політики з питань фінансового моніторингу, було розроблено відповідну Стратегію на три роки.

Головна мета – запровадити комплекс заходів, зокрема законодавчого, організаційного та інституційного характеру, які забезпечать стабільне та ефективне функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму.

Зокрема, Стратегія передбачає:

міжнародне співробітництво та оцінку національної системи протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму;

прозорість діяльності державних органів;

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків системи протидії легалізації доходів, а саме:

– контроль за фінансуванням політичних партій,

– виявлення підозрілих фінансових операцій національних публічних діячів,

– наближення банківського законодавства України до норм і стандартів банківського права ЄС;

– підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності заходів митного та валютного контролю;

– підготовку проекту Закону з метою імплементації в національне законодавство положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом;

– застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу під час аналізу та виявлення фінансових операцій;

– створення ефективної системи зворотного зв’язку між правоохоронними органами та Держфінмоніторингом стосовно – – результатів розгляду правовохоронними органами узагальнених матеріалів;

– посилення заходів з виявлення фінансових операцій та кримінального переслідуваня осіб, пов’язаних із фінансуванням тероризму тощо.

Що це дає?

Це стабілізує національну систему запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму та забезпечить подальшу реалізацію державної політики у даній сфері.

Джерело

Усі відео