Рамштайн-3: де-юре і де-факто

Олексій Резніков

Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі

(ENG BELOW)

Завершується надзвичайно насичений дводенний візит до Брюсселя.

Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом.

Також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами. Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей – Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО.

Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами «НАТО де-факто». Радий, що колеги підтвердили, що Україна – де-факто вже член цієї родини.

Всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу.

Хочу щиро подякувати великому другу України та моєму другу – міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ за лідерство, завдяки якому для підтримки України створено ефективний механізм, що розвивається та вже охоплює 50 країн.

Скористався нагодою висловити вдячність та обговорити практичні питання з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії.

Вважаю дуже своєчасною координацію зусиль між Україною, Великою Британією та Туреччиною в питаннях вирішення гуманітарних проблем, про що ми говорили з Беном Воллесом та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.
Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей.

Окрема подяка нашому близькому другу, сусіду і великому партнеру – Польщі. Народу та особисто пану Маріушу Блащаку за існуючу підтримку, дружнє плече та за нові важливі рішення для України. Але про них трохи згодом.

Звернув увагу, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо.

Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу з Кримом станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося.

Наша глобальна мета – деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.

Використовувати зброю для нападу на росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Увесь світ підтримує нас в цьому. Неодноразово лідери країн наголошували на тому, що росія має покинути нашу територію, вивести свої війська. Що Україна повинна повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах, російські війська мають полишити територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. В тому числі про це йдеться в численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Подальша реінтеграція – одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію по всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи «асвабадітєлєй» за російським кораблем зрозумілою терористам мовою.

Також мав дуже предметні і відверті розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави.

Ми зацікавлені наповнити цей рух практичним змістом і закріпити його у стратегічних документах міжнародного рівня, таких як Стратегічна концепція НАТО, що має бути затверджена наприкінці червня у Мадриді.

Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. Всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти.

Саме тому відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинна стати частиною стратегії вільного світу.

Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших – це помилка…

Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки.

Слава Україні!

* * *

We don’t need things that don’t belong to us. We protect our own: the lives of our people and our land
An extremely busy two-day visit to Brussels is coming to an end.

I had the honor to represent our country at the third meeting of the Contact group on the defence of Ukraine in the Ramstein format established at the initiative of the USA. The key message is that there will be supplies. Supplies of high quality. But not everything can be made public here and now. All will be later.

I also took part in the meeting of NATO defence ministers. In addition, I had around ten meaningful bilateral talks with my colleagues. It is important to point out that this was the first time such meeting was held with four non-Alliance states present: Ukraine, Georgia, Sweden, and Finland. Soon, the matter of Sweden’s and Finland’s membership in NATO will be considered.

Given the occasion, I had the opportunity to discuss “NATO de-facto” with our partners. I am glad that my colleagues have confirmed that Ukraine de-facto is already a member of this family.

All ministers expressed their support to the Ukrainian people and the Armed Forces of Ukraine. I am proud of our army. I am proud that all the colleagues admire our soldiers and their valor. They understand that we are fighting not only for Ukraine, but also for a free Europe.

I would like to sincerely thank a great friend of Ukraine and my personal friend, US Secretary of Defense Lloyd Austin III. Thanks to his leadership, an effective mechanism in support of Ukraine was created. This mechanism is expanding and already covers 50 countries.

I take this opportunity to express my gratitude and discuss practical issues with the British Secretary of State for Defence Ben Wallace, who has done a great deal to make Ukraine’s defence forces more capable of repelling the russian aggression.
I consider as very timely the coordination of efforts between Ukraine, the United Kingdom and Turkey to resolve humanitarian issues. We have discussed these matters with Ben Wallace and Hulisi Akar, the Turkish Minister of National Defence.

We also had fruitful discussions with the Canadian Minister of National Defence Anita Anand, the Dutch Minister of Defence Kajsa Ollongren and German Minister of Defence Christine Lambrecht, the Norwegian Minister of Defence Bjorn Arild Graham, the Italian Minister of Defence Lorenzo Guerini, the Finnish Minister of Defence Antti Kaikkonen.

I expressed my gratitude for all forms of support, especially for the supply of heavy weaponry. I stressed that time is of the essence to Ukraine because the lives of our people are at stake.

My special gratitude goes to our close friend, neighbor, and great partner: Poland. To the Polish people and personally to Mariusz Błaszczak for the current support, for covering our backs and for new important decisions in favor of Ukraine. We will talk of them a bit later.

I emphasized that the first-priority task is to stop the russian invasion, because russian criminals are destroying everything in the territories they temporarily capture. To make it happen, we need rapid reinforcements through the supply of artillery, tanks, armored vehicles, air defence units etc.

The task of the second stage is to reach the demarcation and administrative lines as of 24 February. That is what we are focusing on.

Our global goal is the de-occupation and reintegration of all Ukrainian territories within internationally recognized borders.

Ukraine does not intend to use weapons to attack russia or seize its territories. We are not russia. And our partners understand that. We don’t need things that don’t belong to us. We protect our own: the lives of our people and our land. We are liberating free Ukraine from the russian invasion. From murderers, looters, and rapists.

The whole world supports us in this endeavor. The leaders of the countries have repeatedly stressed that russia must leave our territory and withdraw its troops. That Ukraine must reclaim all its territories within internationally recognized borders, including Crimea and Donetsk & Luhansk regions. This, among other things, is stated in numerous UN General Assembly Resolutions. Further reintegration is one of the key and delicate matters. In fact, people have already expressed their positions in all cities, including temporarily occupied ones, by sending the “liberators” in the direction of the russian warship using language familiar to them.

I also had very substantive and frank talks with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and President of the European Parliament Roberta Metsola. The course for European and Euro-Atlantic integration remains unwavering for our state.
We are interested in creating a practical dimension for this course and envisaging it in strategic international documents, such as the NATO Strategic Concept to be approved at the end of June in Madrid.

Ukraine has already proven that it can be a reliable shield for Europe in the east. Comprehensive cooperation with our country presents new opportunities for the European community.

That is precisely why restoring Ukraine’s territorial integrity within internationally recognized borders, including Crimea, is a priority for European security and should become a part of the strategy of the free world.

Then any aggressor will understand that trying to achieve his own goals by force at the expense of others is a mistake…
We are already working on the practical implementation of the agreements we have reached, because our soldiers need support.

Glory to Ukraine!


Олексій Копитько

Рамштайн-3.

Этот пост может не оправдать ожиданий многих, но я считаю, что важно показать именно так.

1.В феврале-марте общества стран-партнеров испытывали смешанные чувства страха (перед российской ордой) и недоумения (по поводу неожиданной способности украинцев биться с этой ордой).

Постепенно они прошли через широкую гамму эмоций/чувств/ощущений – восхищения, симпатий, сопереживаний, соучастия в борьбе со злом и несправедливостью.

А теперь они хотят на море. Где забудут о героических украинцах.

Я бы на их месте забыл.

Когда они вернутся с моря в сентябре, их будут ждать тревожные перспективы надвигающейся зимы, отопления, растущих цен и т.д. Мы с нашими бедами если и будем присутствовать в этой повестке, то на весьма неочевидном месте.

Я, конечно, утрирую, но не сильно. В конце июля парламенты ключевых стран закроются на каникулы. Вместе с ними уйдут в анабиоз отпусков правительства. Август выпадет. К сентябрю кто-то из них вернётся в горнило выборов. Кто-то будет озабочен прикладными моментами нового финансового года.

И где-то в этом всём будем мы. Или не будем.

Если не будем – ручейки помощи обмелеют, какие-то пересохнут. Рядом с нами останется несколько дружественных стран, которые понимают, что в случае чего – они следующие.

При этом вторая половина лета – период традиционной активизации боевых действий в наших широтах.

Т.е. у нас будет происходить абсолютно противоположное тому, что ожидают от августа добрые люди в разных странах.

Наша тактическая цель предельно конкретная – выжить до конца июля и за это время перебросить мостик, по которому мы переберёмся в осень цивилизованного мира. Затем выжить в августе, пока нормальные люди будут ловить крабиков.

Что распадается на ряд задач, которые в сфере обороны делятся на кратко-, средне- и долгосрочные. Если мы не собираемся умереть где-то осенью, нам необходимо формулировать понятные средне- и долгосрочные задачи.

2. Значение Рамштайна в нашем публичном пространстве гипертрофировано в неправильную сторону. Это не ежемесячный день посещения неблагополучного сиротки добропорядочными гражданами, где они вручают ему подарки. Мало озвученных подарков – зрада!

Это работает немного по-другому.

Для начала, очень грубо и упрощённо о том, чем занимается Минобороны.

Минобороны решает военно-политические задачи. Генштаб – военные. В общении с партнёрами Минобороны предлагает некую последовательность или комплекс военно-политических задач, которые должны создать условия для решения военных задач Генштаба.

На практике это выглядит следующим образом.

С началом полномасштабного вторжения России мы понимаем, что наша армия через короткое время закончится. Самый наглядный пример – артиллерия. Закончатся снаряды, разболтаются стволы орудий, артиллерия замолкнет.

Генштаб говорит: чтобы решить военную задачу по отражению агрессии, нам нужно столько-то вот такой артиллерии.

Минобороны смотрит и видит, что:

1) орудий и снарядов советского образца в принципе мало и больше не будет;
2) даже если мы выгребем всё, мы лишь оттянем трагический конец.

Поэтому формулируется военно-политическая задача: притаскивая советскую артиллерию и снаряды, пока они есть, одновременно обеспечить переход на орудия/калибры западных образцов.

Это сейчас все хлопают в ладоши от «цезарей» и М109, а в марте довелось приложить немало усилий в Украине (!), чтобы убедить в необходимости срочного перехода на 155-мм калибр. Ибо это было новое и неизведанное, далеко не все поддерживали.

В итоге Минобороны начало выстраивать такой ряд военно-политических задач:

• Обеспечить переход на 155-мм калибр и получить указанное Генштабом количество орудий (переход запущен; первоначальный запрос удовлетворён более чем полностью);
• Обеспечить замену ряда калибров советского образца на западные варианты, в первую очередь – на 155-мм (в процессе; по состоянию на 24.02 у нас было N орудий калибра, который отомрёт, ибо

1) мы не в состоянии произвести/купить стволы;
2) нет и не будет боеприпасов, ибо их нерационально производить: медленно, по заоблачной цене и т.д., что в сумме не решает задачу;

• Предложить партнёрам и реализовать модель, чтобы помощь оказывалась не виде некого количества стволов, а в виде organic unit’ов: когда, скажем, артиллерийский дивизион поступает со штатными БПЛА и контрбатарейными радарами (уже есть минимум 3 примера, когда так оно и сделано; результат – жизнеутверждающий);
• Предложить партнёрам структурировать программы поддержки на кратко-, долго- и среднесрочные. Чтобы мы оперировали не штуками стволов, а понимали – к 1 августа ЗСУ «набудуть певних спроможностей», т.е., будут способны решать конкретные задачи (на эту тему идёт диалог, сдвиги есть; когда все программы записали в столбик и наложили на календарь, стало ясно, где дисбалансы);
• Положить в основу программ сотрудничества подход, ориентированный на выполнение конкретных миссий. Например: разблокирование портов – это комплексная миссия, для её выполнения требуется измеримый и обсчитываемый набор отвёрточек.
• И т.д.

Вот такая логика даёт ответ на вопрос: условные 100/150/200 орудий – это много или мало?

Если смотреть на абсолютные цифры, до 200 орудий – это по европейским меркам очень много. Дико много. Если смотреть с точки зрения наших задач – это крайне недостаточно.

Поэтому объективно мы находимся в реальности, когда надо искренне благодарить партнёров. Они сделали много. Но при этом надо показывать реальную потребность, которая в ходе войны растёт. Много и крайне недостаточно – оба утверждения верны в данном случае.

3. Так вот. Рамштайн – это формат, возникший благодаря лидерству США. На сегодня там 50 стран. Этот формат позволяет без лишних формальностей решать прикладные задачи.

В отличие от НАТО.

В этот раз было очень наглядно. Сначала министр обороны Алексей Резников выступал перед министрами обороны в формате Рамштайн. А сразу после Рамштайна перед ними же – в формате НАТО.

И если в Рамштайне можно сказать: вот эти три железяки едут сюда, тут с ними проводятся манипуляции, тут обучается персонал, а вот здесь они попадают на фронт. Ибо участники формата объединены лидерской позицией Вашингтона (в т.ч. персональной позицией министра обороны Ллойда Остина) и доброй волей. То в НАТО можно до посинения вести увлекательный диалог, который не закончится ничем, кроме правильных слов.

(Поэтому саммит НАТО вполне может оказаться для Украины пустышкой. На днях я писал: министр Резников в статье для Atlantic Council обозначил, как этого избежать – заложить в Стратегическую концепцию НАТО чёткое видение места и роли Украины с выходом на прикладные решения на примере авиации и ПВО/ПРО. Если этого не будет, НАТО лишь подчеркнёт пределы своих возможностей на стратегическом уровне).

Скажем, координационный механизм Рамштайна уже жужжит в полный рост, а НАТО до сих пор сосредотачивается.

Скоординировать между собой усилия одних и тех же (!) европейских стран в рамках Рамштайна, НАТО и Военного штаба ЕС – отдельная творческая задача.

Рамштайн даёт возможность договориться о логике и превратить её в практику на короткой, средней и длинной дистанции. Лидер процесса (США) обладают волей и ресурсами, чтобы драйвить это всё.

Но здесь также нужен диалог. В частности, на данном этапе приоритетом №1 становится повышение эффективности использования помощи. Она точно не будет безлимитной.

Поэтому идеи с органик-юнитами и т.д. – это всё о повышении эффективности. Ибо нет лучшего способа демотивировать тех, кто отрывает от себя и тебе помогает, чем безалаберно использовать помощь (поэтому россияне и другие противники Украины бьют именно в эту точку).

В контексте лидерства также стоит отметить Британию и лично министра Бена Воллеса. Именно британцы первыми отсыпали нам ПТРК в январе. Именно Воллес в марте инициировал созыв донорской конференции для Украины. Вторая уже анонсирована на август в Копенгагене (14 стран). Британия субъектна, и это очень важно для Украины.

Всё это – досточки того мостика, который должен помочь нам выжить и победить.

4. Теперь что касается конкретных итогов. Дали, не дали, много дали, мало дали…

Первое. Хотите анализировать – прочь эмоции. Тогда будут видны факты. Например, начальник ОКМШ генерал Марк Милли заявил, что США подготовили для Украины порядка 1000 специалистов на западную тяжёлую технику, в т.ч., 60 человек – для хаймарсов. Для тех 4-х единиц, о передаче которых объявлено, это, мягко говоря, очень много. Если меньше вопить о том, что из хаймарсов нужно будет сразу же обстрелять Белгород, то этих 60 человек очень быстро может стать мало. Время покажет.

Второе. По законам многих стран решения о выделении военной помощи или ресурсов на оборону принимаются парламентами. Поэтому понятийно можно договориться. Но до утверждения парламентом заявлять некорректно, даже если решение гарантированно получит поддержку.

В общем, те позиции, которые прошли формальный цикл утверждений между Рамштайном-2 и Рамштайном-3, озвучены. Примерный горизонт до конца июля понятен. В ближайшие недели он начнёт проявляться в решениях/заявлениях.

Естественно, нам хочется быстрее и больше. Время меряется кровью наших солдат. И работа не прекращается ни на секунду. Но 50 стран, среди которых есть глобальные, региональные и локальные игроки со своей атмосферой, своей внутренней повесткой и внешними конфликтами, – это весьма непростой зоопарк, где нужно найти подходы. Процесс склеивания решений очень непростой…

На фоне гибели наших людей и горя далеко не все могут оценить масштаб свершившегося перехода. Даже если завтра в Минобороны сменится команда, уже никто не сможет сказать, что переход на западные калибры невозможен. Т.е. это тот самый принцип интеграции в НАТО де-факто.

Движение по логической цепочке, которую я очень грубо и упрощённо описал, обеспечит такую взаимную совместимость нашей армии с западными, что с военно-политической и военной точек зрения будет нелепым недоразумением держать Украину в «открытых дверях».

Автори