Верховний Суд розпочне роботу 15 грудня 2017 року (фото)

15 грудня 2017 року визначено днем початку роботи Верховного Суду.

З початком роботи Верховного Суду набере чинності процесуальне законодавство. Нерозглянуті касаційні скарги, заяви, клопотання, подані до Верховного Cуду України, ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, буде передано до відповідних касаційних судів у складі Верховного Суду.

Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України, єдиний для всіх судових юрисдикцій суд касаційної інстанції. У його складі діятимуть: Велика Палата Верховного Суду; Касаційний адміністративний суд; Касаційний господарський суд; Касаційний кримінальний суд; Касаційний цивільний суд.

На сьогодні до Верховного Суду за результатами конкурсу призначено 113 суддів. До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної спеціалізації. У кожному касаційному суді будуть створені судові палати з розгляду окремих категорій справ.

Відповідне рішення про дату початку роботи Верховного Суду прийнято його Пленумом 30 листопада 2017 року і буде опубліковано на веб-порталі судової влади та в газеті «Голос України».

Джерело

 

Головою Верховного Суду обрано Валентину Данішевську, заступником Голови – Богдана Львова

Кандидатуру Валентини Данішевської підтримали 67 суддів із 111 зареєстрованих на Пленумі суддів Верховного Суду.

Валентина Іванівна була обрана на посаду Голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Після оголошення результатів голосування Голова Верховного Суду, яка входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою, склала присягу.

Валентина Данішевська раніше працювала адвокатом, директором благодійної організації «Центр комерційного права». Має значний суддівський досвід та є ідеологом багатьох реформ.

Основними повноваженнями Голови Верховного Суду, зокрема, є забезпечення ефективного функціонування Верховного Суду, представництво Верховного Суду як найвищого суду в системі судоустрою України у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями.

Заступником Голови Верховного Суду за пропозицією Голови ВС обрано Богдана Львова.

Заступник Голови Верховного Суду обирається на посаду строком на чотири роки Пленумом Верховного Суду. Рішення про його обрання на посаду приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду шляхом таємного голосування.

Джерело

 

Секретарем Пленуму Верховного Суду обрано Дмитра Луспеника

Кандидатуру Дмитра Луспеника на посаду секретаря Пленуму Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду підтримали 107 суддів із 111 зареєстрованих на Пленумі.

У 2008–2011 рр. Дмитро Дмитрович працював суддею Верховного Суду України. У 2011 році обраний суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Протягом тривалого часу Дмитро Луспеник був секретарем пленуму ВССУ та організовував його роботу.

Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент – він має авторитет не лише серед суддів, а й серед науковців та адвокатів.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» секретар Пленуму Верховного Суду організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду.

Джерело

Автори