Систему надання кардіохірургічної допомоги населенню буде суттєво вдосконалено

Інформацію про вдосконалення системи надання кардіохірургічної допомоги населенню України було презентовано Міністерством охорони здоров’я України під час засідання Уряду 9 серпня.

Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман зазначив, що розбудова реперфузійних центрів, закупівля для них ангіографічного обладнання та розподіл витратних матеріалів – це та обіцянка, яку Уряд виконує. Міністерство охорони здоров’я вже здійснило реальні кроки на виконання постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання» від 21 лютого 2017 року № 185.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський наголосив, що на сьогодні в Україні діє лише 22 реперфузійні центри, які працюють в режимі 24/7/365. Відповідно, цього не достатньо, щоб покрити повністю потребу в якісній та вчасній медичній допомозі для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Тому мова йде не просто про відкриття нових центрів з сучасним обладнанням, а про створення принципово нової мережі закладів охорони здоров’я, де пацієнтом опікуються, діють в його інтересах та для його порятунку.

З цією метою були розроблені чіткі критерії, яким мають відповідати ЗОЗ, що надаватимуть високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. У лікарнях повинні бути: апаратура для проведення ехокардіографії, відділення кардіології та інтенсивної терапії із відповідним оснащенням та лабораторія для визначення специфічних кардіологічних тестів крові, а також ці ЗОЗ повинні бути готові чергувати в режимі 24/7 та обов’язково мати досвід лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Наша мета – безкоштовне стентування для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST. Згідно з міжнародними клінічними протоколами стентування необхідно провести у перші 2 год. контакту пацієнта з медичним персоналом (максимум 12 год. від початку симптомів). Щоб досягти цієї мети МОЗ України розробило накази щодо вдосконалення системи надання кардіохірургічної допомоги та роботи бригад екстреної медичної допомоги.

Вже цього року в 13 містах України будуть відкриті нові реперфузійні центри, де пацієнти, котрі потребуватимуть невідкладного стентування, зможуть отримати вчасну, якісну та безкоштовну медичну допомогу.

Ще одна важлива складова цієї системи – забезпечення цих закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, необхідними для проведення ангіографії. У цьому році МОЗ України зможе вперше за роки незалежності майже повністю покрити потребу у медичних виробах для стентування коронарних артерій.

Так, за кошти Держбюджету-2016 було закуплено 10 354 стенти для стентування коронарних артерій провідних виробників США та Європи (тоді як у 2015 році ця цифра становила 7179 стентів). На закупівлю стентів та супутнього обладнання було виділено 155,8 млн грн.

Закупівлі були виконані у повному обсязі, при цьому було зекономлено більше ніж 50% бюджетних коштів. На заощаджені кошти планується здійснити додаткові закупівлі за цим напрямком згідно із потребами МОЗ України.

Наступним важливим етапом після закупівлі стентів є їх розподіл по регіонах. У цьому році МОЗ України запроваджує принципово новий порядок розподілу стентів та витратних матеріалів. Мета розподілу – безкоштовне стентування для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST.

Відповідно стенти отримуватимуть ті заклади охорони здоров’я, які проводять екстрені процедури стентування для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, і які відповідають критеріям, прописаним у лостанові КМУ від 21 лютого 2017 року № 185.

Наразі МОЗ України вже готує запит на наступний бюджетний рік для виділення коштів на придбання ще 13 ангіографів для міст України, щоб розширити мережу сучасних реперфузійних центрів.

Документи:
МОЗ: нові стандарти лікування

Джерело

Автор